„Przymierze z Maryją” od 20 lat jest z nami. 10 tematów, do których zawsze warto wracać

Blisko 120 wydań, 20 lat kontaktu z Czytelnikami, pogłębianie wiary i zdobywanie nowej wiedzy o chrześcijaństwie oraz jego cywilizacyjnej misji w Polsce, Europie i w świecie – to dorobek „Przymierza z Maryją” – pisma wydawanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Od początku działalności prezesem Stowarzyszenia jest Sławomir Olejniczak.

przymierze z maryją - sławomir olejniczak
Redakcji Przymierza z Maryją bliskie są słowa Matki Bożej z Fatimy z 1917 roku.

Wśród czasopism popularyzujących wiedzę o chrześcijaństwie i dających nadzieję w trudnych czasach rewolucyjnych zmian społecznych i obyczajowych „Przymierze z Maryją” jest ostoją normalności, magazynem, który czyta się z przyjemnością, odpoczywając od szumu medialnego w jakim żyjemy.

Odpowiedzialność za słowo w trudnych czasach

Przekaz większości mediów tradycyjnych i elektronicznych ukazuje nam, że nienormalność i zepsucie wtargnęły do naszego życia, a główne media nie chcą z tym walczyć. Co więcej, często same mają udział w promowaniu zachowań nie licujących z naszą tradycją i religią. Coś co kilka lat temu wydawało się nam niemożliwe, dzisiaj staje się celem środowisk dążących do zrujnowania tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej. Wobec tych zakusów źle rozumianego postępu czasopismo takie jak „Przymierze z Maryją” staje się wyznacznikiem normalności.

Czytając artykuły zamieszczone w „PzM” nabiera się pewności, że prawdziwy świat nie może istnieć bez Boga ani wbrew Bogu. Zgłębiając się w treści opublikowanych w „Przymierzu” tekstów zyskujemy nową wiedzę o historii Kościoła, poznajemy miejsca ważne dla naszej religii, dowiadujemy się o ciekawych wydarzeniach z dziejów Polski i świata. I dzieje się tak od dwóch dekad, bowiem od samego początku istnienia „Przymierza z Maryją” sięgając po to czasopismo wiemy, że z niego popłynie do nas otucha i nadzieja na zwycięstwo dobra nad złem.

Pierwszymi redaktorami „Przymierza z Maryją” byli Sławomir Skiba i Arkadiusz Stelmach. Wieloletni działacze i zarazem wiceprezesi wydawcy pisma – Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi wyznaczyli jego linię redakcyjną – ciekawie podane informacje z życia religijnego, nawiązywanie do ważnych rocznic historycznych, inicjowanie aktywności środowisk katolickich. W pracy redakcji widoczna jest wielka odpowiedzialność za słowo pisane, które ma wspierać i dawać nadzieję w trudnych czasach. O tej nadziei i odpowiedzialności mówił także wielokrotnie Sławomir Olejniczak prezes Stowarzyszenia – choćby w swoim wystąpieniu podczas uroczystego pierwszego Kongresu Apostołów Fatimy w Krakowie.

„Przymierze z Maryją” – pismo, które warto polecić najbliższym

Wzrost popularności pisma i wsparcie tysięcy ludzi pozwoliły na zwiększanie objętości i rozszerzanie tematyki „Przymierza z Maryją”. Po kilku ster w redakcji przejął Bogusław Bajor, który jest redaktorem naczelnym „PzM” do dzisiaj. Bogusław Bajor to zaangażowany orędownik kultu Maryjnego i szerokiego spojrzenia na to co stało się w Fatimie i jakie przyniosło owoce dla współczesnego świata. Objawienia Matki Bożej oraz tajemnice fatimskie to przecież dla nas ważny punkt odniesienia dla zrozumienia zachodzących obecnie zjawisk.

Bogusław Bajor dużo miejsca na łamach pisma zdecydował się poświęcać wybitnym świętym i błogosławionym Kościoła Katolickiego („Święte wzory”), a także wprowadził obecny do dzisiaj cykl „Dlaczego Matka Boża płacze…”. Duża wiedza redaktora Bajora i jego analityczne podejście do tego, co łączy pierwsze wieki Kościoła z współczesnością, przelane na łamy „Przymierza”, budzą w czytelniku refleksję nad czymś, co jest ponadczasowe i daje nam siłę w codziennym życiu.

Zastępcą redaktora naczelnego pisma jest redaktor Adam Kowalik. Pod jego opieką znalazły się w „Przymierzu” m.in. działy „Blask Kościoła”, „Pobożność Eucharystyczna” czy wspomniane „Święte wzory”. Obydwaj redaktorzy „Przymierza z Maryją” starają się docierać z przekazem religijnym i patriotycznym poprzez filmy promujące pismo na kanale YouTube „Przymierze z Maryją TV”.

Poza dwoma redaktorami czuwającymi stale nad atrakcyjnością i ciekawą formą „PzM” autorami tego czasopisma było wiele znanych i mających bogatą wiedzę osób.

W ciągu 20 lat ukazywania się „Przymierza z Maryją” publikowali na jego łamach m.in. tacy autorzy jak: ks. Tomasz Dawidowski FSSP, ks. Adam Martyna, ks. Marcin Kostka FSSP, ks. Grzegorz Śniadoch IBP, ks. prałat Roman Kneblewski, o. Kazimierz Duda OCD, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, Piotr Doerre, Roman Motoła, Michał Wikieł, Agnieszka Stelmach, Bogna Białecka, Jacek Pulikowski, Valdis Grinsteins, Krystian Kratiuk, Łukasz Karpiel, Łukasz Dankiewicz, Jerzy Wolak, Marcin Więckowski, Paweł Kot, Marcin Austyn. Jak łatwo zauważyć, w gronie autorów dość liczną grupę stanowią duchowni ponieważ stałą rubryką, szczególnie lubianą przez czytelników, jest „Słowo kapłana”.

Dwie dekady obecności i tysiące wiernych czytelników spowodowały, że „Przymierze z Maryją” dzisiaj jest czymś więcej niż tylko czasopismem. Dlatego polecajmy to czasopismo w gronie osób nam najbliższych, przekazujmy je po przeczytaniu dalej – sąsiadom i rodzinie.

„Przymierze” to już silna instytucja, do której kierowana jest liczna korespondencja, jaką redakcja prowadzi z czytelnikami, spotkania autorskie, programy telewizyjne, czy wreszcie udział członków redakcji w dużych wydarzeniach społecznych i religijnych o zasięgu ogólnopolskim. Takich jak np. Kongres Konserwatywny czy publiczne wydarzenia czy wystąpienia w obronie wiary, tradycji, rodziny i wolności.

Trudny wybór najciekawszych z ciekawych, czyli TOP 10 artykułów z „Przymierza”

Miejsce „Przymierza z Maryją” w społeczeństwie wynika więc z konsolidacji ludzi o podobnych poglądach i wiernych podobnym ideom. Co istotne, w ślad za tą konsolidacją idą aktywności w lokalnych społecznościach, dające tak potrzebne Polsce świadectwa wiary i posłuszeństwa naszemu Zbawicielowi. Nakład „Przymierza z Maryją”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi, przekracza obecnie 250 tys. egzemplarzy. Dla porównania – jest to nakład większy od nakładu „Gościa Niedzielnego” (160 tys.) – największego na rynku komercyjnym czasopisma dla katolików.

Dotarcie do tak dużego grona czytelników „Przymierza z Maryją” jest wielkim sukcesem redakcji i wszystkich wspierających „Przymierze” osób. Ziarno zasiane dzięki dzieleniu się wiadomościami i wiedzą daje nadzieję na umocnienie roli Kościoła, atakowanego z wielu stron. Naszą bronią jest prawda, a dzięki „Przymierzu” możemy ją ukazywać tysiącom Polaków.

Warto zatem, podsumowując niejako 20 lat dobrej pracy i biorąc pod uwagę skalę działalności „Przymierza”, przyjrzeć się bliżej tematyce poruszanej na jego łamach. Każdy wybór będzie subiektywny, ale prosimy potraktować go jako informację o jakości i różnorodności artykułów, którymi wato się dzielić ze względu na ich ponadczasowość.

Poniżej prezentujemy nasz subiektywny wybór 10 najciekawszych tematów opublikowanych w „Przymierzu z Maryją”, trudny chociażby ze względu na fakt ukazania się już 118 numerów tego czasopisma:

Dwumiesięcznik Przymierze z Maryją – najlepsze tematy

  • Męka Pańska według Całunu Turyńskiego (nr 9) – przełomowy i wyjątkowy tekst o Całunie Turyńskim, z którego można (a nawet trzeba!) korzystać w rozmowach z każdym niewierzącym lub powątpiewającym w autentyczność Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Do tej tematyki bezpośrednio nawiązał red. Bogusław Bajor w 118. numerze „Przymierza”.
  • Kościół zatryumfuje! (nr 116) – cykl artykułów o współczesnym kryzysie Kościoła i długowiecznej perspektywie jego zwycięstwa, w tym m.in. „Nie przemogą” Bogusława Bajora i „Kościół przetrwa ten kryzys” Krystiana Kratiuka. Cykl ten jest kontynuacją tematu Bramy piekielne Go nie przemogą! z 52. numeru pisma.
  • Potężna obrona w Różańcu świętym (nr 1) – temat otwierający całą historię „Przymierza z Maryją”, jego aktualność w obecnej sytuacji społeczno-politycznej nie podlega dyskusji.
  • Przestroga dla świata i Kościoła. Objawienia w Akita (nr 96) – omówienie objawień w Akita wraz z przedstawieniem tezy, iż są one przedłużeniem Maryjnej interwencji z Fatimy.
  • Mężczyzną i kobietą stworzył ich (nr 74) – zdecydowany osąd genderowej rewolucji w sferze języka i postrzegania płciowości wraz z przypomnieniem podstawowych, niezmiennych prawd o kobiecie i mężczyźnie.
  • Nie opuszczę Cię aż do śmierci (nr 98) – cykl tekstów o nierozerwalności małżeństwa i współczesnym kryzysie rodziny.
  • Fatima i Boże Miłosierdzie (nr 70) – dwa teksty nawiązujące do Orędzia Miłosierdzia Bożego oraz objawień Matki Bożej w Fatimie, pokazujące, jak mocno te dwa orędzia łączą się ze sobą, zarówno na gruncie teologicznej analizy ich treści, jak też i w życiu wielu znanych ludzi.
  • Takie będę Rzeczypospolite (nr 89) – numer poświęcony katolickiemu wychowaniu dzieci i młodzieży, zawierający m.in. artykuły „Wychowanie młodzieży to powołanie” oraz „Katolickie wychowanie dzieci – oto wzór!”.
  • Przed tak Wielkim Sakramentem… (nr 16) – artykuł o znaczeniu kultu Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w życiu Kościoła i każdego katolika. Nie zabrakło w nim odwołań do cudownych wydarzeń, dających światu dobitny znak obecności Zbawiciela w Najświętszym Sakramencie.
  • Prawdziwy święty Mikołaj (nr 61) – historia życia i świętości biskupa z Miry. Opowieść niezwykle aktualna i potrzebna dla przypomnienia kolejnym pokoleniom dzieci, dorastających w świecie nachalnie promującym postać klauna spod znaku popularnego napoju gazowanego.

Przeczytaj także: Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – odbudowa cywilizacji chrześcijańskiej duchowo i… z rozmachem!