Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – czy słusznie jest krytykowane?

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi jest coraz bardziej popularne w polskiej przestrzeni publicznej. Jednak ze względu na swoją bezkompromisowość, poddawane jest nieustannej krytyce. Instytucja ta zajmuje się promocją treści katolickich i tradycyjnych. Propaguje kult Matki Bożej, świętych oraz błogosławionych Kościoła katolickiego. W życiu publicznym wiernie trzymają się katolickiej nauki społecznej. Czy więc nieustanna krytyka jaką przyjmuje na siebie Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi jest słuszna? Odpowiadamy na zarzuty przeciwników wiary katolickiej.

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi – czy to prawdziwy katolicyzm?

Często w internecie można przeczytać, że działalność Stowarzyszenia Ks. Skargi nie jest prawdziwym katolicyzmem. Są to jednak tezy najczęściej głoszone przez osoby, dla których nie jest istotne dobro Kościoła i które właściwie nie wiedzą na czym polega katolicyzm. Dlatego tak niemądre głosy należy w pełni zignorować. Kościół jest Jeden, Powszechny i Apostolski. Żaden z członków organizacji jaką jest Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi nie wyklucza się ze wspólnoty Kościoła. Co więcej, inicjatywy prowadzone przez organizację, której prezesem jest Sławomir Olejniczak, w pełni oddają ducha katolicyzmu. Rozpowszechniają kult czci Najświętszego Sakramentu, zachęcają do powierzania swoich próśb i podziękowań Maryi, Matce Bożej, poszerzają wiedzę o świętych patronach, którzy są naszymi wspomożycielami w ciężkich czasach choroby i smutku.

Czy Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wyłudza pieniądze od starszych ludzi?

To kolejne kłamstwo, które kolportowane jest przez siły, których celem jest podkopanie autorytetu jakichkolwiek organizacji, które tworzą ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi jest stowarzyszeniem, którego celem jest działalność non-profit, czyli niezarobkowa. Świadczy to o tym, że pieniądze, które może otrzymać tego rodzaju organizacja, mogą pochodzić jedynie z dobrowolnych datków. Dobrowolny datek nie może zostać wyłudzony, właśnie z tego względu, że jest dobrowolny. Stowarzyszenie zachęca do dołączenia do Apostolatu Fatimy, gdyż to właśnie w ten sposób można regularnie wspierać działania Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi. W zamian każdy otrzyma prenumeratę “Przymierza z Maryją” czy przywileje związanych z wieloma akcjami, które są tworzone każdego miesiąca.

Żaden ksiądz nie popiera działań, które prowadzi Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi

To kolejne kłamstwo, które nie ma jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości. Księża mogą być różni, jednak można wskazać wielu księży, którzy popierają działalność SKCh im. Ks. Piotra Skargi, co automatycznie przeczy tej irracjonalnej tezie, jakoby żaden ksiądz nie popierał lub co gorsza – nie mógł popierać działań swoich braci katolików. Dodajmy, że wielu biskupów i arcybiskupów, nie tylko w Polsce, przychylnie i ciepło wypowiada się na temat realizacji pięknych inicjatyw, podejmowanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Dlatego koniecznym jest zaprzestanie rozpowszechniania kłamstw na temat dzieła, które od ponad dwudziestu lat szerzy w Polsce tradycyjną i katolicką pobożność, a także postawy patriotyczne.