Nowości

 

Liturgia na dziś


Rozpoczynamy Adwent.
Każdego dnia o 17.00 gorąco zapraszamy na roraty
Adwent (z łac. adventus – przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym,
który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego
a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia
Stanowi pierwszy okres w każdym nowym roku liturgicznym. 

  Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:
1) od początku adwentu do 16 grudnia: Czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów

2) od 17 grudnia do 24 grudnia:Czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego

lampion
 
 Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie Msze
święte, zwane roratami. Są to Msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego.  Jest to Msza święta wotywna do Najświętszej Maryi Panny odprawiana w okresie Adwentu przed wschodem słońca. Nazwa Mszy pochodzi od jej introitu (antyfony na wejście), który zaczyna się od słów „Rorate cæli desuper” („Spuśćcie rosę niebiosa”). Charakterystycznym elementem rorat jest świeca (roratka) umieszczana w pobliżu ołtarza symbolizująca Najświętszą Maryję Pannę. Współcześnie z uwagi na udział dzieci i młodzieży roraty odprawia się często wieczorem. Dzieci przychodzą na Msze roratnie z zaświeconymi lampionami.Miesiąc listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy za zmarłych.    

Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w tej modlitwie.

Pamiętajmy o naszych bliskich, którzy już od nas odeszli.

 


Archiwum